Formulier klachten

Gegevens van diegene die de klacht indient:

Naam:                               ……………………………………………………………………………….……

Adres:                               ……………………………………………………………………………….……

Telefoonnummer:              ……………………………………………………………………………….……

E-mail adres:                    ……………………………………………………………………………….……

 

Gegevens van het kind:

Naam:                               ……………………………………………………………………………….……

Geboortedatum:               ……………………………………………………………………………….……

Datum waarop de gebeurtenis plaatsvond:              …………………………………………..………..

Datum waarop brief is opgesteld/verzonden:              …………………………………….………………

 

Feitelijke omschrijving van de gebeurtenis waarover deze klacht wordt ingediend:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De reden / het doel waarom hierover een klacht wordt ingediend:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een beschrijving van de handelingen die de klager reeds heeft ondernomen om tot  oplossing te komen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ondertekening door ouder/verzorger / indiener klacht:

Naam:                 ………………………………………………

Datum:                ………………………………………………     

Plaats:              ………………………………………………..

 

Handtekening: ………………………………………………       

Dadim Gastouders BV registratienummer………………..…  (in te vullen door bemiddelingsmedewerker)

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2021

  Goed nieuws! Op 12-08-2021 is de GGD bij ons op b...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...