Oudercommissie

In de kinderopvang staat het belang van het kind voorop maar ook de wensen van de ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol.

Dadim Gastouders BV werkt hiervoor nauw samen met een enthousiaste oudercommissie die:

 • Bestaat uit ouders/verzorgers die op vrijwillige basis lid zijn
 • Wettelijke adviesbevoegdheden heeft
 • De belangen van de ouders/verzorgers direct behartigt en hen vertegenwoordigt
 • De kwaliteit bewaakt van het uitvoerende werk door Dadim Gastouders
 • Invloed uitoefent op het pedagogisch beleid
 • De betrokkenheid van de ouders/verzorgers stimuleert
 • De communicatie tussen de medewerkers van Dadim Gastouders en de ouders/verzorgers bevordert
 • Werkt met een Algemeen Reglement Oudercommissie en een Huishoudelijk Reglement Oudercommissie

Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

 • Voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • Voedingsaangelegenheden
 • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding
 • Veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
 • Wijziging van de prijs van de opvang

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, of lijkt het u leuk om met ons mee te denken over het kwaliteit van Dadim Gastouders BV dan kunt u altijd contact met ons opnemen en brengen wij u graag in contact met de leden van de oudercommissie. Aanmelden kan ook via Gezocht: leden Oudercommissie.

Alternatieve ouderraadpleging

Op dit moment heeft Dadim Gastouders (nog) niet voldoende leden weten te werven om een voltallige oudercommissie in te stellen. 

Ouders hebben adviesrecht en Dadim Gastouders wil dat ouders de mogelijkheid hebben om optimaal gebruik maken van dit recht. Wettelijk mag een gastouderbureau met maximaal 50 gastouders, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van alternatieve ouderraadpleging. Daarom hebben wij de alternatieve ouderraadpleging ingesteld. Meer informatie over hoe wij de alternatieve ouderraadpleging hebben ingericht kunt u hier vinden.

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...