Regels opvanglocatie

De overheid stelt eisen aan de opvanglocatie omdat kinderen in een veilige en gezonde omgeving moeten kunnen ontwikkelen.

 • Risico analyse veiligheid en gezondheid
  Dadim Gastouders doet een risico-inventarisatie vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks minimaal één keer. Dadim legt vast welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn in en om de opvanglocatie, adviseert en begeleidt de gastouders bij het treffen van maatregelen om eventuele  risico’s uit te sluiten en controleert of eventuele maatregelen zijn nageleefd.
 • Rookvrij
 • Voldoende speel- en slaapruimte
 • Aparte slaapruimte voor kinderen onder 1,5 jaar
 • Aanwezigheid van rookmelders voor brandveiligheid
 • Ouders en gastouders mogen niet op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente
 • Oppassen op een adreslocatie
 • Er is een maximum aan het aantal op te vangen kinderen (neem contact op met Dadim als u op meer dan vier kinderen past)
 • Achterwacht (reserve oppas) als u op drie of meer kinderen past
 • Er is een maximum van zes op te vangen kinderen
 • Bezoek van de GGD om bovenstaande punten te controleren

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...