Regels

Gastouderopvang is, net zoals de opvang bij een kinderdagverblijf, een vorm van formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang.
In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een voorschot kinderopvangtoeslag ontvangt vanuit de Belastingdienst/ Toeslagen. Deze tegemoetkoming in de opvang scheelt je flink in het bedrag wat je anders per maand aan kosten kwijt bent. Het voorschot kinderopvangtoeslag hangt af van de door jou zelf opgegeven opvang- en inkomensgegeven. Het exacte bedrag wordt achteraf bepaald, dit wordt bepaald aan de hand van de definitieve opvang- en inkomensgegevens.

Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:
 • Je werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.
 • Je hebt een contract afgesloten met een kindercentrum of gastouderbureau.
 • Dit kindercentrum of gastouderbureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • Je betaalt zelf een deel van de opvangkosten.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent degene die voorziet in het onderhoud van het kind.
 • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Meer weten over deze voorwaarden? Kijk op de site www.toeslagen.nl.
Maximaal aantal uren
Je kunt over maximaal 230 uur opvang per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maakt hierbij niet uit of de opvang verzorgd wordt door een gastouder, nanny, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een combinatie hiervan.
Het aantal uren kinderopvang waarover je toeslag kunt aanvragen, hangt af van de uren van de minst werkende ouder en of je kind naar de dag- of buitenschoolse opvang gaat.
 

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...