Wat betekent het als iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt?

 • Een persoon krijgt een VOG als uit het onderzoek voor een VOG blijkt dat hij geen strafbare gedragingen op zijn naam heeft staan. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.
 • Bij het onderzoek raadpleegt Justis het Justitieel Documentatiesysteem. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten; van veroordelingen tot niet-vervolgde zaken en transacties. Daarnaast kan Justis politieregistergegevens bij het onderzoek betrekken en inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...